Truy cập

Hôm nay:
11
Hôm qua:
35
Tuần này:
168
Tháng này:
192
Tất cả:
151235

Ý kiến thăm dò

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử địa biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 02/04/2021 16:34:33

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/01/2021 của UB thường vụ Quốc Hội, Đoàn Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Vừa qua, Ban thường trực MTTQ Xã Minh Nghĩa tổ chức hội nghị hướng đẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phần Hội nghị gồm: BTV Đảng ủy; Trường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử; Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, BT chi bộ - Trưởng thôn, PBT - Trưởng ban CTMT thôn.

Hội nghị thống nhất theo lịch phân công từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021 cụ thể từng thôn.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử địa biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm phát huy dân chủ của cử tri nơi người ứng cử địa biểu quốc hội và HĐND các cấp cư trú và sinh sống trong quá trình lựa chọn, giới thiệu những người thực sự xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền mà nhân dân giao phó. Quá trình tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú được MTTQ xã Minh Nghĩa phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các bước theo quy trình ban hành.

Đài truyền thanh xã

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử địa biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 02/04/2021 16:34:33 (GMT+7)

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/01/2021 của UB thường vụ Quốc Hội, Đoàn Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Vừa qua, Ban thường trực MTTQ Xã Minh Nghĩa tổ chức hội nghị hướng đẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phần Hội nghị gồm: BTV Đảng ủy; Trường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử; Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, BT chi bộ - Trưởng thôn, PBT - Trưởng ban CTMT thôn.

Hội nghị thống nhất theo lịch phân công từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021 cụ thể từng thôn.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử địa biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm phát huy dân chủ của cử tri nơi người ứng cử địa biểu quốc hội và HĐND các cấp cư trú và sinh sống trong quá trình lựa chọn, giới thiệu những người thực sự xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền mà nhân dân giao phó. Quá trình tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú được MTTQ xã Minh Nghĩa phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các bước theo quy trình ban hành.

Đài truyền thanh xã