Truy cập

Hôm nay:
18
Hôm qua:
14
Tuần này:
129
Tháng này:
32
Tất cả:
194323

Ý kiến thăm dò

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Ngày 01/12/2022 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Vũ Thanh Tùng

Sinh ngày: 02/10/1984

Quê quán: xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

SĐT: 0944 681 666

Địa chỉ Email: tungdatma1984@gmail.com

2. Đồng chí: Đỗ Quang Lâm

Sinh ngày: 01/01/1975

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: UVBCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0913 730768

Địa chỉ Email: doquanglamminhnghia@gmail.com

3. Đồng chí: Lê Thanh Thủy

Sinh ngày: 30/10/1982

Quê quán: xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Ủy viên UBND xã, Trưởng Công an xã

SĐT: 0915 638196

Địa chỉ Email: conganxaminhnghia16321@gmail.com

4. Đồng chí: Vũ Văn Mạnh

Sinh ngày: 22/9/1985

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Văn phong – Thống kê

SĐT: 0913 780 753

Địa chỉ Email: vuvanmanhks5d@gmail.com

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Nguyên

Sinh ngày: 05/02/1984

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Văn phong – Thống kê

SĐT: 0948 258 654

Địa chỉ Email: nguyenthinguyenvptkminhnghia@gmail.com

6. Đồng chí : Nguyễn Thị Hồng

Sinh ngày: 20/11/1985

Quê quán: xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Địa chính – Nông nghiệp

SĐT: 0942 706 729

Địa chỉ Email: hongdcminhnghia@gmail.com

7. Đồng chí: Lê Thị Bình

Sinh ngày: 15/12/1969

Quê quán: xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán

SĐT: 0913 338 930

Địa chỉ Email: Lebinhketoan@gmail.com

8. Đồng chí: Hà Thị Thảo

Sinh ngày: 03/02/1990

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độchuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

SĐT: 0971 756 535

Địa chỉ Email: thaoha32@gmail.com

9. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy

Sinh ngày: 16/6/1989

Quê quán: xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội

SĐT: 0986 343 162

Địa chỉ Email: thuynguyen706@gmail.com

10. Đồng chí: Hoàng Thị Hải Bình

Sinh ngày: 02/9/1991

Quê quán: thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Lao động – Thương binh – Xã hội)

SĐT: 0986 090 457

Địa chỉ Email: haibinh.iuh@gmail.com

11. Đông chí: Trịnh Duy Đức

Sinh ngày: 10/9/1979

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Chức vụ: Ủy viên UBND x㠖 Chỉ huy Trưởng Quân sự

SĐT: 0979 500 505

Địa chỉ Email: ducxd79@gmail.com

12. Đông chí: Vũ Đình Thiều

Sinh ngày: 10/8/1972

Quê quán: xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng

SĐT: 0986 723 774

Địa chỉ Email: vuthieudcvh@gmail.com

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Vũ Thanh Tùng

Sinh ngày: 02/10/1984

Quê quán: xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

SĐT: 0944 681 666

Địa chỉ Email: tungdatma1984@gmail.com

2. Đồng chí: Đỗ Quang Lâm

Sinh ngày: 01/01/1975

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: UVBCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0913 730768

Địa chỉ Email: doquanglamminhnghia@gmail.com

3. Đồng chí: Lê Thanh Thủy

Sinh ngày: 30/10/1982

Quê quán: xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Ủy viên UBND xã, Trưởng Công an xã

SĐT: 0915 638196

Địa chỉ Email: conganxaminhnghia16321@gmail.com

4. Đồng chí: Vũ Văn Mạnh

Sinh ngày: 22/9/1985

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Văn phong – Thống kê

SĐT: 0913 780 753

Địa chỉ Email: vuvanmanhks5d@gmail.com

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Nguyên

Sinh ngày: 05/02/1984

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Văn phong – Thống kê

SĐT: 0948 258 654

Địa chỉ Email: nguyenthinguyenvptkminhnghia@gmail.com

6. Đồng chí : Nguyễn Thị Hồng

Sinh ngày: 20/11/1985

Quê quán: xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Địa chính – Nông nghiệp

SĐT: 0942 706 729

Địa chỉ Email: hongdcminhnghia@gmail.com

7. Đồng chí: Lê Thị Bình

Sinh ngày: 15/12/1969

Quê quán: xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán

SĐT: 0913 338 930

Địa chỉ Email: Lebinhketoan@gmail.com

8. Đồng chí: Hà Thị Thảo

Sinh ngày: 03/02/1990

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độchuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

SĐT: 0971 756 535

Địa chỉ Email: thaoha32@gmail.com

9. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy

Sinh ngày: 16/6/1989

Quê quán: xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội

SĐT: 0986 343 162

Địa chỉ Email: thuynguyen706@gmail.com

10. Đồng chí: Hoàng Thị Hải Bình

Sinh ngày: 02/9/1991

Quê quán: thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Lao động – Thương binh – Xã hội)

SĐT: 0986 090 457

Địa chỉ Email: haibinh.iuh@gmail.com

11. Đông chí: Trịnh Duy Đức

Sinh ngày: 10/9/1979

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Chức vụ: Ủy viên UBND x㠖 Chỉ huy Trưởng Quân sự

SĐT: 0979 500 505

Địa chỉ Email: ducxd79@gmail.com

12. Đông chí: Vũ Đình Thiều

Sinh ngày: 10/8/1972

Quê quán: xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng

SĐT: 0986 723 774

Địa chỉ Email: vuthieudcvh@gmail.com