Truy cập

Hôm nay:
38
Hôm qua:
14
Tuần này:
149
Tháng này:
52
Tất cả:
194343

Ý kiến thăm dò

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ MINH NGHĨA KHÓA XXVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 01/12/2022 00:00:00

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ MINH NGHĨA

KHÓA XXVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đồng chí: Lê Thị Thái

Sinh ngày: 19/5/1972

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0916 073 022

Địa chỉ Email: thainam.mn1972@gmail.com

2. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh

Sinh ngày: 09/6/1963

Quê quán: xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

SĐT: 0981 813 768

Địa chỉ Email: ngocvinhnguyen63@gmail.com

3. Đồng chí: Vũ Thanh Tùng

Sinh ngày: 02/10/1984

Quê quán: xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

SĐT: 0944 681 666

Địa chỉ Email: tungdatma1984@gmail.com

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ MINH NGHĨA

KHÓA XXVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đồng chí: Lê Thị Thái

Sinh ngày: 19/5/1972

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0916 073 022

Địa chỉ Email: thainam.mn1972@gmail.com

2. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh

Sinh ngày: 09/6/1963

Quê quán: xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

SĐT: 0981 813 768

Địa chỉ Email: ngocvinhnguyen63@gmail.com

3. Đồng chí: Vũ Thanh Tùng

Sinh ngày: 02/10/1984

Quê quán: xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

SĐT: 0944 681 666

Địa chỉ Email: tungdatma1984@gmail.com