Truy cập

Hôm nay:
53
Hôm qua:
14
Tuần này:
164
Tháng này:
67
Tất cả:
194358

Ý kiến thăm dò

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Ngày 01/12/2022 00:00:00

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Đồng chí: Hoàng Ngọc Tăng

Sinh ngày: 20/8/1966

Quê quán: Xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

SĐT: 0914 802 793

Địa chỉ Email: tangmtminhnghia@gmail.com

2. Đồng chí: Trần Thị Hương

Sinh ngày: 06/6/1977

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã

SĐT: 0383 884 638

Địa chỉ Email: tranhuongvpdu@gmail.com

3. Đồng chí: Lê Trọng La

Sinh ngày: 20/8/1973

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

SĐT: 0975 001568

Địa chỉ Email: tronglandmn@gmail.com.

4. Đồng chí: Lường Thị Cảnh

Sinh ngày: 02/01/1990

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên

SĐT: 0889037565

Địa chỉ Email: canhluong0201@gmail.com.

5. Đồng chí: Nguyễn Văn Sơn

Sinh ngày: 15/10/1964

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

SĐT: 0397 750819

Địa chỉ Email:

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Đồng chí: Hoàng Ngọc Tăng

Sinh ngày: 20/8/1966

Quê quán: Xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

SĐT: 0914 802 793

Địa chỉ Email: tangmtminhnghia@gmail.com

2. Đồng chí: Trần Thị Hương

Sinh ngày: 06/6/1977

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã

SĐT: 0383 884 638

Địa chỉ Email: tranhuongvpdu@gmail.com

3. Đồng chí: Lê Trọng La

Sinh ngày: 20/8/1973

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

SĐT: 0975 001568

Địa chỉ Email: tronglandmn@gmail.com.

4. Đồng chí: Lường Thị Cảnh

Sinh ngày: 02/01/1990

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên

SĐT: 0889037565

Địa chỉ Email: canhluong0201@gmail.com.

5. Đồng chí: Nguyễn Văn Sơn

Sinh ngày: 15/10/1964

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

SĐT: 0397 750819

Địa chỉ Email: