Truy cập

Hôm nay:
17
Hôm qua:
14
Tuần này:
128
Tháng này:
31
Tất cả:
194322

Ý kiến thăm dò

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:

Ngày 01/12/2022 00:00:00

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:

Xã Minh Nghĩa - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá là một xã đồng bằng ở trung âm huyện Nông Cống; phí bắc giáp với xã Tế Nông, Tế Lợi; phí nam và đông nam giáp với các xã Thăng Bình và Trường Minh; phí đông giáp với xã Minh Khôi; phí tây và tây nam giáp với thị trấn Nông Cống và xã Vạn Thiện.

Diện tích đất tự nhiên: 762,97 ha.

Đất nông nghiệp: 495,73 ha.

Đất phi nông nghiệp: 251.22 ha.

Đất chưa sử dụng: 16,02 ha

Tổng số hộ trong xã: 1796 hộ.

Dân số: 6961 khẩu.

Quản lý hành chính được chia là 05 thôn gồm: thôn Cung Điền, thôn Tiền Châu, thôn Trường Quang, thôn Xuân Thành, thôn Minh Sơn.

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:

Xã Minh Nghĩa - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá là một xã đồng bằng ở trung âm huyện Nông Cống; phí bắc giáp với xã Tế Nông, Tế Lợi; phí nam và đông nam giáp với các xã Thăng Bình và Trường Minh; phí đông giáp với xã Minh Khôi; phí tây và tây nam giáp với thị trấn Nông Cống và xã Vạn Thiện.

Diện tích đất tự nhiên: 762,97 ha.

Đất nông nghiệp: 495,73 ha.

Đất phi nông nghiệp: 251.22 ha.

Đất chưa sử dụng: 16,02 ha

Tổng số hộ trong xã: 1796 hộ.

Dân số: 6961 khẩu.

Quản lý hành chính được chia là 05 thôn gồm: thôn Cung Điền, thôn Tiền Châu, thôn Trường Quang, thôn Xuân Thành, thôn Minh Sơn.