Truy cập

Hôm nay:
48
Hôm qua:
14
Tuần này:
159
Tháng này:
62
Tất cả:
194353

Ý kiến thăm dò

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Ngày 01/12/2022 00:00:00

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong công cuộc đổi mới phát huy truyền thống quê hương cách mạng và anh hùng, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhiều năm liền được các cấp tặngnhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua khác. Tháng 12 năm 2015 xãMinh Nghĩa được UBND tỉnh công nhận Đạt chuẩn Nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng NTM” hiện nay xã Minh Nghĩa đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng:Kinh tế có bước phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn đạt khá, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2022: Tổng giá trị sản xuất toàn nghành kinh tếước đạt: 455,5 tỷ đồng, đạt 100,39% kế hoạch năm.Tổnggiá trị sản xuất ngành Nông, lâm, thủy sản đạt 103,6 tỷ đồng; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 158,3 tỷ; Thương mại, dịch vụ đạt 193,6 tỷ.Thu nhập bình quân đầu người là65,8triệu đồng/năm.

Cơ cấu kinh tế đến năm 2022:

Nông nghiệp, thủy sản: 22,74%

Công nghiệp, TTCN - xây dựng: 34,75 %

Dịch vụ thương mại: 42,50 %

Tỷ lệ hộ nghèo: 1,65%; hộ cận nghèo: 2,54% ; tỷ lệ tham gia BHYT đat: 94,6%; hộ dùng nước sạch: 75,5%; 100% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố; hệ thống: điện đường, trường, trạm đều đạt chuẩn đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của toàn dân.

Công tác Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả luôn đạt trong sạch, vữngmạnh.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong công cuộc đổi mới phát huy truyền thống quê hương cách mạng và anh hùng, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhiều năm liền được các cấp tặngnhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua khác. Tháng 12 năm 2015 xãMinh Nghĩa được UBND tỉnh công nhận Đạt chuẩn Nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng NTM” hiện nay xã Minh Nghĩa đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng:Kinh tế có bước phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn đạt khá, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2022: Tổng giá trị sản xuất toàn nghành kinh tếước đạt: 455,5 tỷ đồng, đạt 100,39% kế hoạch năm.Tổnggiá trị sản xuất ngành Nông, lâm, thủy sản đạt 103,6 tỷ đồng; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 158,3 tỷ; Thương mại, dịch vụ đạt 193,6 tỷ.Thu nhập bình quân đầu người là65,8triệu đồng/năm.

Cơ cấu kinh tế đến năm 2022:

Nông nghiệp, thủy sản: 22,74%

Công nghiệp, TTCN - xây dựng: 34,75 %

Dịch vụ thương mại: 42,50 %

Tỷ lệ hộ nghèo: 1,65%; hộ cận nghèo: 2,54% ; tỷ lệ tham gia BHYT đat: 94,6%; hộ dùng nước sạch: 75,5%; 100% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố; hệ thống: điện đường, trường, trạm đều đạt chuẩn đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của toàn dân.

Công tác Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả luôn đạt trong sạch, vữngmạnh.