Truy cập

Hôm nay:
33
Hôm qua:
168
Tuần này:
570
Tháng này:
2541
Tất cả:
205297

Ý kiến thăm dò

Chuyển đổi số- xu thế và phát triển.

Ngày 25/11/2022 00:00:00

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế- xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số.

chuyen-doi-so-www-itgvietnam-com.jpg

Chuyển đổi số là quá trình làm thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có trong quan hệ sản xuất và phát triển của lực lượng sản xuất.

Chuyển đổi số là một quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi. Mọi người dân cũng không ngừng thay đổi, thích nghi. Nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số khoa học tiên tiến.

Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả và do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình, điều đó được thể hiện qua việc phát triển Chính quyền số; Xã hội số, công dân số và kinh tế số cụ thể về chuyển đổi số cần hiểu đúng là:

Chính quyềnsố: Là chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn như: Cơ quan nhà nước sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư, đất đai, thuế để người dân có thể làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất trực tuyến...

Xã hội số,Công dân số: Là công dân có khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng hóa trên mạng. Chuẩn mực đạo đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng từ môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường số, định danh và xác thực, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số như: Công dân có thiết bị di động hình thành thói quen về giao tiếp trên môi trường mạng, mua bán trực tuyến, học trực tuyến… Chuyển đổi số chính quyền số, xã hội số, kinh tế số.

Kinh tế số:Kinh tế số là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công ngiệp 4.0. Phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẽ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh, tạo sao sản phẩm” Make in Vietnam”.
Kinh tế số gồm ngành công nghiệp công nghệ số, ngành công nghiệp viễn thông, ngành bán hàng hóa dựa trên các nền tảng công nghệ số mà ta vẫn gọi là thương mại điện tử, ngành bán dịch vụ dựa trên các nền tảng số mà ta vẫn gọi là kinh doanh số như dịch vụ đặt phương tiện giao thông, dịch vụ đặt nhà hàng, khách sạn.

Trên cơ sở chuyển đổi số với xu thế và phát triển hiện nay về chuyển đổi số ngày nay là một tất yếu khách quan trong sự phát triển của xã hội, từ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích mà chuyển đổi số đem lại, với quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Nưa đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các tổ chuyển đổi số cộng đồng và mỗi cán bộ, Đảng viên, người lao động phải chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số trên địa bàn toàn thị trấn Nưa, hoàn thành chỉ tiêu phát triển về chuyển đổi số và góp phần xây dựng thị trấn Nưa sớm trở thành đô thị văn minh, kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2024.

Chuyển đổi số- xu thế và phát triển.

Đăng lúc: 25/11/2022 00:00:00 (GMT+7)

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế- xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số.

chuyen-doi-so-www-itgvietnam-com.jpg

Chuyển đổi số là quá trình làm thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có trong quan hệ sản xuất và phát triển của lực lượng sản xuất.

Chuyển đổi số là một quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi. Mọi người dân cũng không ngừng thay đổi, thích nghi. Nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số khoa học tiên tiến.

Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả và do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình, điều đó được thể hiện qua việc phát triển Chính quyền số; Xã hội số, công dân số và kinh tế số cụ thể về chuyển đổi số cần hiểu đúng là:

Chính quyềnsố: Là chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn như: Cơ quan nhà nước sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư, đất đai, thuế để người dân có thể làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất trực tuyến...

Xã hội số,Công dân số: Là công dân có khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng hóa trên mạng. Chuẩn mực đạo đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng từ môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường số, định danh và xác thực, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số như: Công dân có thiết bị di động hình thành thói quen về giao tiếp trên môi trường mạng, mua bán trực tuyến, học trực tuyến… Chuyển đổi số chính quyền số, xã hội số, kinh tế số.

Kinh tế số:Kinh tế số là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công ngiệp 4.0. Phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẽ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh, tạo sao sản phẩm” Make in Vietnam”.
Kinh tế số gồm ngành công nghiệp công nghệ số, ngành công nghiệp viễn thông, ngành bán hàng hóa dựa trên các nền tảng công nghệ số mà ta vẫn gọi là thương mại điện tử, ngành bán dịch vụ dựa trên các nền tảng số mà ta vẫn gọi là kinh doanh số như dịch vụ đặt phương tiện giao thông, dịch vụ đặt nhà hàng, khách sạn.

Trên cơ sở chuyển đổi số với xu thế và phát triển hiện nay về chuyển đổi số ngày nay là một tất yếu khách quan trong sự phát triển của xã hội, từ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích mà chuyển đổi số đem lại, với quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Nưa đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các tổ chuyển đổi số cộng đồng và mỗi cán bộ, Đảng viên, người lao động phải chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số trên địa bàn toàn thị trấn Nưa, hoàn thành chỉ tiêu phát triển về chuyển đổi số và góp phần xây dựng thị trấn Nưa sớm trở thành đô thị văn minh, kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2024.