Truy cập

Hôm nay:
57
Hôm qua:
14
Tuần này:
168
Tháng này:
71
Tất cả:
194362

Ý kiến thăm dò

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Ngày 01/12/2022 00:00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Lê Thị Thái

Sinh ngày: 19/5/1972

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0916 073 022

Địa chỉ Email: thainam.mn1972@gmail.com

2. Đồng chí: Đỗ Văn Triều

Sinh ngày: 15/4/1970.

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0977 914 927

Địa chỉ Email: trieunongdanminhnghia@gmail.com

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Lê Thị Thái

Sinh ngày: 19/5/1972

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0916 073 022

Địa chỉ Email: thainam.mn1972@gmail.com

2. Đồng chí: Đỗ Văn Triều

Sinh ngày: 15/4/1970.

Quê quán: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0977 914 927

Địa chỉ Email: trieunongdanminhnghia@gmail.com