Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
193509

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập2.001790Phòng, chống tham nhũng2
2thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập2.001907Phòng, chống tham nhũng2
3Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2.001798Phòng, chống tham nhũng2
4Thủ tục thực hiện việc giải trình2.001797Phòng, chống tham nhũng2
5thủ tục xác minh tài sản, thu nhập2.001905Phòng, chống tham nhũng2
6 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu2.002163Phòng chống thiên tai2
7 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai2.002161Phòng chống thiên tai2
8Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh2.002162Phòng chống thiên tai2
9Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải2.000424 Hòa giải cơ sở2
10Thủ tục công nhận hòa giải viên2.000373 Hòa giải cơ sở2
11Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải2.000333 Hòa giải cơ sở2
12Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)2.000930 Hòa giải cơ sở2
13Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên2.002080 Hòa giải cơ sở2
14Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc2.000908 Chứng thực2
15Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận2.000815 Chứng thực2
16 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2.000884 Chứng thực2
17Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2.000913 Chứng thực2
18Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2.000927 Chứng thực2
19Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực2.000942 Chứng thực2
20Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở2.001035 Chứng thực2
21Thủ tục chứng thực di chúc2.001019 Chứng thực2
22Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở2.001406 Chứng thực2
23 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh1.001758Bảo trợ xã hội2
24Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh1.001753Bảo trợ xã hội2
25Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 1.001739Bảo trợ xã hội2